Jos van Eldonk

Weesperzijdebuurtbewoner sinds:

begin jaren negentig en heeft die zien transformeren van een gebied met veel drugsoverlast en woningen in slechte staat naar een wijk die er enorm op is vooruitgegaan. Momenteel woont hij in de Gijsbrecht van Aemstelstraat.

Beroep:

Architect.

Waarom vind je het belangrijk dat de Weesperzijde meer ruimte gaat bieden aan voetgangers en fietsers en minder aan geparkeerde auto’s?

Omdat de stad steeds compacter en drukker wordt, krijgen we ook de behoefte aan meer ruimte en groen. Als je daar over nadenkt is het doodzonde om de openbare ruimte te vullen met vooral geparkeerde auto’s. Zeker nu je ziet dat steeds minder mensen een eigen auto hebben omdat de alternatieven (fiets, OV, deelauto) ook goed voldoen, wordt de wens steeds sterker om de openbare ruimte op te schonen en te vergroenen. Dat is nog geen makkelijke opgave. Ik heb zelf een auto en gebruik hem veel. En toch wil ik ook zelf onderzoeken of het anders kan.

Wat is je belangrijkste activiteit als architect momenteel?

Ik ben architect en heb met drie andere partners een eigen bureau in Amsterdam. In onze dagelijkse praktijk zijn we ook steeds bezig met het thema mobiliteit. We zetten ons als bureau op stedenbouwkundige schaal ook in voor duurzame gebiedsontwikkeling. Mobiliteit is daarbij een belangrijk thema. Hoe ontwerp je wijken zo dat juist het gebruik van fiets en OV gestimuleerd wordt? Hoe maak je mensen enthousiast voor deelauto’s? Hoe groen kun je wijken maken? Ik vind het leuk om juist ook in de wijk waar ik woon over deze thema’s mee te denken. Juist omdat de woningen er al staan en veel bewoners al een auto hebben, is de mobiliteitsopgave in de Weesperzijdebuurt ingewikkelder dan bij nieuwbouwwijken. Dat is nu net de uitdaging.

Is er nog iets wat je graag wilt aanstippen, wat je belangrijk vindt?

We werken in onze eigen straat (Gijsbrecht van Aemstelstraat) ook aan een nieuw mobiliteitsplan om de straat te kunnen vergroenen. Kunnen we bewoners verleiden om hun auto weg te doen? Elders te parkeren? In te ruilen voor deelname aan een deelautoproject? Het zijn allemaal vragen die we met elkaar bespreken en waar we op zoek gaan naar oplossingen. Als proef proberen we de straat een week groen in te richten, zonder auto’s. We willen elkaar daarmee verleiden om anders over mobiliteit te gaan nadenken. Dat wordt een spannend en uitdagend proces.